.
Ruigekade 13a 1428 RV Vrouwenakker
Het MPS-ABC certificaat gebruikt u voor het aantonen van uw prestaties op milieugebied.
MPS-ABC deelnemers registreren vierwekelijks hun gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie en afval. Na afloop van de periode sturen de deelnemers de registratiegegevens op naar MPS. Op basis van het verbruik, ontvangt u een kwalificatie. Afhankelijk van een aantal zaken is dit een kwalificatie MPS-A, MPS-B, MPS-C of MPS-D. De kwalificatie MPS-A staat voor meest milieubewuste teelt. De kwalificatie (D)eelnemer wordt toegekend als een deelnemer 3 aaneengesloten periodes heeft geregistreerd, of 13 periodes heeft geregistreerd en minder dan 10 punten heeft gescoord op de vier thema's.
 
wijfjes@kwekerijwijfjes.nl